Naše projekty

Ekologická hra “Chráň prírodu už doma!”

Projekt je zameraný na vzdelávanie o dôležitosti triedenia odpadu, ktoré je spracované formou spoločenskej hry. Túto hru môžu hrať deti aj dospelí, čím sa utužujú vzájomné vzťahy a podvedome sa učia triediť odpad. Úlohou hry je vyprodukovaný odpad v domčeku, dať do správneho kontajnera.  Cieľom projektu je formou hry upozorňovať a učiť ľudí triediť odpad, čím pomáhame prírode už doma. V domácnostiach sa vyprodukuje stále viac a viac odpadu a jeho separovaním znížime záťaž na prírodu a životné prostredie. Formou hry chceme rodiny viesť k separovaniu odpadu. Do realizácie projektu budú zapojení členovia OZ Karpatoš a dobrovoľníci. S týmto projektom sa chceme zúčastniť niekoľkých spoločenských podujatí v Smoleniciach a to : Cesta rozprávkovým lesom (6.2021,2022,2023), Jarmok v Smoleniciach (8.2021,2022,2023), Letný Medokvas (8.2021,2022,2023), Jesenný Medokvas (10.2021,2022,2023), Strašidlá na Smolenickom zámku (10.2021,2022,2023), Súťaž vo varení gulášu v Smoleniciach a Jarný Medokvas.

Projekt financovaný z Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy

Súčasťou projektu sú dve hry:

Hra č. 1:  V oddychových zónach budú dobrovoľníci v kostýmoch včely hrať s deťmi spoločenskú hru, kde budú mať deti za úlohu roztriediť odpad vyprodukovaný doma do správnych kontajnerov. Spoločenská hra bude mať rozmer 5x5m, v každom domčeku budú 4 figúrky (60cm). Každá bude znázorňovať určitý odpad. Cieľom hry je dostať figúrky do správneho kontajnera po vyznačenej trase. Pohyb figúrky určuje hodené číslo na kocke.

Hra č. 2: Hráči budú fiktívny odpad triediť podľa druhu do správnych kontajnerov, pri správnom roztriedení dostanú odznak malého ochrancu prírody.